Quy trình thực hiện

Để Xứng Đáng Trong Đội Ngũ Chiến Thắng

Chương trình giải quyết các vấn đề sau cho tổ chức của bạn

* Cách làm việc nhóm chưa đạt hiệu quả

* Mỗi thành viên không ý thức được vai trò của mình

* Tính ích kỷ cá nhân cản trở việc hòa nhập và đóng góp cho tập thể

* Trách nhiệm và kỷ luật trong đội ngũ không được phát huy

* Các thành viên không nhận ra ảnh hưởng của mình lên người khác và lên kết quả hoạt động của tổ chức

* Không biết cách làm việc nhóm

Du Lịch Việt đưa ra 17 khả năng mà các thành viên của mọi tổ chức hoạt động hiểu quả cần trang bị để xứng đáng đứng trong độingũ:

1. Khả năng thích nghi

2. Khả năng phối hợp

3. Khả năng cam kết 100%

4. Khả năng truyền thông hướng mục tiêu

5. Khả năng nâng cao chuẩn mực bản thân

6. Khả năng chịu trách nhiệm cao

7. Khả năng rèn luyện kỷ luật

8. Khả năng cống hiến và lan tỏa giá trị

9. Khả năng lan truyền nhiệt tình

10. Khả năng nhìn xa trông rộng

11. Khả năng thẩm nhập sứ mạng

12. Khả năng lên kế hoạch

13. Khả năng quan hệ và hòa hợp

14. Khả năng cải thiện bản thân

15. Khả năng dẹp bỏ cái tôi ích kỷ

16. Khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề

17. Khả năng kiên trì và nhẫn nại.SUPPORT ONLINE


  • Mr.Thức

    0976.046.046


    Mr.Hiệp

    0989.120.120