Tìm hiểu Teambuilding

Sáng tạo kịch bản Amazing Race

Amazing Race trong ngành dịch vụ tổ chức Teambuilding là một hình thức mang lại những trải nghiệm thú vị đáng nhớ cho khách hàng. Các chương trình Amazing Race ngày càng được sự quan tâm của khách hàng, chính vì vậy nhiều nhà tổ chức, cá nhân muốn biên soạn cho mình những kịch bản riêng, nhưng một chương trình Amazing Race hay và có ý nghĩa đòi hỏi rất nhiều yếu tố sáng tạo từ người viết kịch bản.

1 – Xác định cái giá phải trả
 
- Ý nghĩa xuyên suốt chủ đề là gì? 
- Các Games tại trạm đảm bảo các yếu tố: Teamwork, trải nghiệm văn hóa bản địa, sát thực với địa hình tổ chức, khả thi về phương án tổ chức và kinh phí.
- Lột tả được một phần Văn hóa Doanh nghiệp của Khách hàng.
- Lộ trình chạy (RACE) phù hợp với sức lực của người tham gia (học sinh, dân văn phòng, công nhân.. );
Phù hợp về thời gian cho phép;
Đảm bảo đi qua những điểm đẹp nhất, ấn tượng nhất, sâu sắc nhất nhưng phải an toàn.
- Phương tiện RACE: Xe trâu, xe thồ, xe đạp, taxi, oto, moto, bè mảng… có gì của bản địa bạn phải biết mà đưa vào.
- Tất cả phải sống động, ấn tượng (AMAZING) nhưng kinh phí phải hợp túi tiền.
Trải nghiệm nghề nghiệp tại địa phương là một thử thách Amazing Race thú vị.


 
2 – Yêu cầu năng lực cá nhân của người viết kịch bản, biên tập chương trình
 
- Tư duy tưởng tượng, tư duy không gian để phác họa lộ trình.
- Tư duy logic để soạn mật mã, mã hóa, mật đồ.
- Tư duy Sáng tạo để viết trò chơi, thử thách qua mỗi trạm.
- Kỹ năng, kiến thức nền tảng về Teamwork, Team Building.
- Kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý, sinh học, du lịch địa phương sẽ tổ chức
- Năng lực tính toán tài chính phải khả thi với kịch bản. Dân gian có câu: nhiều tiền vẽ voi, ai chẳng vẽ được, người làm sáng tạo như chiếc diều dù rất bay bổng, lãng mạn nhưng cũng phải biết rằng chiếc diều ấy phải có dây gắn với mặt đất.
- Cuối cùng, tư duy tích cực: Vì toàn bộ tâm huyết, chi phí… để bạn nghiên cứu, sáng tạo ngày đêm cho ra một Kịch bản rất có thể bị Khách hàng lắc đầu bỏ qua.SUPPORT ONLINE


  • Mr.Thức

    0976.046.046


    Mr.Hiệp

    0989.120.120