Chương trìnhTeambuilding

Team Building Trò Chơi Đồng Sức Đồng Lòng

Đây là một hoạt động, trong đó các thành viên thực hiện một trò chơi xếp hình cổ.

Đây là một hoạt động, trong đó các thành viên thực hiện một trò chơi xếp hình cổ.
 

Mục đích:  Giúp các thành viên học cách làm việc cùng nhau để đưa ra giải pháp cho vấn đề.
 

Sử dụng khi: 

  • Nhóm gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những mâu thuẫn trong quá trình làm việc hoặc phương pháp làm việc.
  • Các cá nhân thiếu kiên nhẫn với sự trì hoãn – điều khiến họ không thể phát triển nhanh.
  • Các cá nhân cần thấy được những hình mẫu nổi bật trong các vấn đề.
 


SUPPORT ONLINE


  • Mr.Thức

    0976.046.046


    Mr.Hiệp

    0989.120.120