Lợi ích của khách hàng

Teambuilding tốt hơn cho tất cả

Team Building là một quá trình xây dựng lâu dài và liên tục của đội ngũ. Trong những dịp sự kiện nổi bật, bạn hãy tổ chức một số trò chơi team building để làm tăng hiệu quả gắn kết cho đội ngũ của mình.

Một số lợi ích sau khi tổ chức trò chơi Team Building:
 
 1. Việc giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn (giữa các thành viên có mâu thuẫn và thiếu đoàn kết, gắn bó sẽ có dịp thông cảm nhau; nhất là đối với các nhân viên không cùng chung một bộ phận trong công ty, hoặc những người cùng chung bộ phận nhưng ít có dịp làm việc chung với nhau).
 

 
2.       Với nhiều lần chơi khác nhau, mỗi người được thực tập (giao việc) trở thành thủ lĩnh của đội (team leader) qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, phân công công việc, bố trí, sắp xếp các thành viên và tài nguyên hợp lý để hướng đội mình đến việc đạt mục tiêu chung.
 
3.       Nhận biết tính cách của các thành viên khác trong đội, điểm mạnh và điểm yếu của từng người để cùng bổ sung và phối hợp với nhau làm việc tốt hơn.
 
4.       Mỗi người biết quan sát và dựa trên sức mạnh, sở trưởng của từng người khác để sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề của đội (điểm độc đáo của teambuilding)
 
5.       Phát triển năng lực dự báo, lập kế hoạch, đề phòng rủi ro, xử lý các tình huống bất ngờ…
 

 
6.       Nhận ra sự phong phú của mỗi người và phát triển lòng tự hào về đội. Quản lý và sử dụng tốt tài nguyên (vật thể, phi vật thể) của đội.
 
7.       Phát triển tinh thần đoàn kết, niềm tin lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh giữa các cá nhân và các đội với nhau, nhận ra được “bức tranh toàn diện” và cùng hướng đến thành công chung của tập thể (công ty, trường học, xí nghiệp).
 
8.       Tạo thư giãn, giảm stress và phục hồi hưng phấn công việc.


SUPPORT ONLINE


  • Mr.Thức

    0976.046.046


    Mr.Hiệp

    0989.120.120